Underskriv på papir

Udskriv formularen og hjælpe os med at indsamle erklæringer om støtte!

Dette Borgerinitiativ kan underskrives ikke bare elektronisk, men vi indsamler også underskrifter på papir (f.eks. fra folk, som ikke har adgang til internet, på gaden eller ved store samlinger). Hvis du ønsker at hjælpe os med dette, kan du downloade det relevante papirdokument, printe det ud og opfordre din familie og venner til at underskrive det.

Medbring en kopi til familiesamlinger, klubber, ture eller møder med venner og brug få minutter på at underskrive initiativet til beskyttelse af ægteskab og familie. Giv andre chancen for at være en del af dette europæiske vovespring!

Når formen er udfyldt og underskrevet, så send det venligst med posten til den angivne adresse på formularen.

Vær venligst opmærksom på, at nogle lande kræver et ID nr. i forbindelse med underskrifter (f.eks. pas-nr., personnr. el.). Det er bedst at undersøge dette på forhånd.

Hvis du indsamler underskrifter i en større sammenhæng, ville det måske være en fordel for dig at overveje følgende:

  • Forklar med få ord, hvad Borgerinitiativet går ud på, f.eks.: "EU-Borgerinitiativet ønsker din støtte til at beskytte ægteskab og familie i Europa. I dag er det ikke alle landes love, der beskytter fællesskabet mellem mand og kvinde som garant for, at et barn har en mor og en far. Lad os gøre noget for at forhindre EU i at pålægge sådanne re-definitioner på alle dets medlemslande. Ægteskabet er mellem mand og kvinde, og familien er baseret på ægteskabet og/eller forældreskabet. Støt Mor, Far og Børn Borgerinitiativet med din underskrift nu ved underskriftsstedet. (Det er nødvendigt, at du har dit ID nr. for at kunne underskrive). Vore børns fremtid og den næste generation er i dine hænder."
  • Vær forberedt ved underskriftstedet: Sørg for at have nok borde, kuglepenne og papirunderskrifts-formularer.
  • Fokuser på at hjælpe folk med at underskrive: Når de underskriver, kan det være, at de har brug for din hjælp til at udfylde papiret rigtigt.
Giv et bidrag
Bidrag til vores fælles bestræbelser på at støtte ægteskab og familie i Europa!