Euroopan Unionin tuomioistuin vahvistaa: Avioliiton määritteleminen naisen ja miehen väliseksi ei ole syrjintää.
24/11/2016
 

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

asiassa C‑443/15, David L. Parris vastaan Trinity College Dublin,

24 päivänä marraskuuta 2016

 

§§ 58 - 59:

 

"Unionin tuomioistuin on todennut tässä asiayhteydessä, että siviilisääty ja siitä riippuvat etuudet ovat jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia asioita, eikä unionin oikeus vaikuta tähän toimivaltaan.

(...)

Jäsenvaltiot voivat siis vapaasti säätää tai olla säätämättä samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitosta tai vaihtoehtoisesta heidän suhteensa laillisen tunnustamisen muodosta, samoin kuin tarvittaessa säätää, mistä ajankohdasta lukien tällaisen avioliiton tai tällaisen vaihtoehtoisen muodon vaikutukset syntyvät."