Budúcnosť
je v naších rukách!
Čo je to?
MAMA, OTEC A DETI
Iniciatíva Európskych občanov na ochranu manželstva a  rodiny
Poďme spolu podporiť manželstvo a rodinu v Európe:

Manželstvo - trvalý a verný zväzok muža a ženy na účel založenia rodiny.

Rodina - otec, matka a ich deti.

Rodinný vzťah - legálny vzťah medzi dvoma manželmi alebo medzi rodičom a dieťaťom.

Áno, ja podporujem požiadavku nariadenia EÚ, ktorá definuje význam manželstva a rodiny: manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou a rodina je založená na manželstve a / alebo rodinnom pôvode.

ALEBO

Ak uprednostňujete pero a papier,

Alebo chcete podporiť túto iniciatívu zberom podpisov od svojej rodiny, priateľov a susedov,

VYTLAČIŤ FORMULÁR NA ZBER PODPISOV TU


Čo je to?
Daruj
Prispejte k našemu spoločnému úsiliu o podporu manželstva a rodiny v Európe!
Najnovšie správy o IEO